Kiinteistöpalvelut RY:n sivuilla hyvin kirjoitettu yhteenveto kattolumien valvontavastuusta.

Alla suora lainaus Kiinteistöpalvelut Ry:n sivuilta: http://www.kiinteistopalvelut.fi/www/fi/tiedotteet.php?we_objectID=865

”Viime talvena Helsingin Hakaniemessä tapahtuneesta kattolumiturmasta annettu käräjäoikeuden päätös on herättänyt kiinteistöalan toimijat. Epävarmuus kiinteistöjen turvallisuuden valvonnan järjestämisestä ja vastuusta on saanut kiinteistöalan toimijat tarkentamaan huoltosopimustensa sisältöä. Huoltosopimusten ehtoja on pyritty muuttamaan jopa yksipuolisilla ilmoituksilla ilman kohtuullista korvausta, vaikka sopimuksen muuttaminen vaatii aina kahdenkeskisiä, molempien osapuolten välisiä sopimusneuvotteluja. Yksipuolisia ilmoituksia vastuun ja velvoitteiden laajentamisesta ei pidä hyväksyä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei pelkästään katutasosta suoritettu kattolumien tarkkailu täyttänyt riittävää huolellisuusvelvoitetta. Lainvoimaa vailla olevan käräjäoikeuden tuomion perusteella ei voida vielä tehdä kattavia johtopäätöksiä huoltoyhtiön vastuun laajuudesta, koska käräjäoikeus on perusteettomasti laajentanut huoltoyhtiölle kuuluvia velvoitteita ja vastuuta siitä, mitä kahden sopijapuolen kesken on huoltosopimuksella sovittu ja mikä on muodostunut yleiseksi käytännöksi. Maan tasolta tapahtuva kattolumien valvonta tulisi riittää sopimusvelvoitteiden huolelliseksi täyttämiseksi.

Lain mukaan kiinteistön turvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla, mutta kiinteistönomistajalle kuuluva turvallisuusvelvoitteen täyttäminen voidaan siirtää sopimuksella esimerkiksi kiinteistöpalveluyrityksen tehtäväksi. Myös jokaisella kiinteistön alueella liikkuvalla on itsellään vastuu omasta turvallisuudestaan eikä siten esimerkiksi asetettuja puomeja saa siirtää. Ympärivuorokautinen kattolumitilanteen valvonta on käytännössä mahdotonta, ja siksi riittävä valvonta tulee voida järjestää ja suorittaa kohtuullisin toimenpitein ja kustannuksin.  

Katolle menemisessä on aina putoamisriski ja siksi turhaa katolle menoa tulee välttää myös kattolumien valvonnan osalta, mikäli valvonta voidaan suorittaa maantasolta käsin. Katolle ei saa mennä kuin työturvallisuusmääräykset hallitseva ja tarvittavat turvavälineet omaava ammattilainen. Lisäksi on varmistettava, että katolta löytyy tarvittavat rakenteet, joihin turvavälineet ja -köydet voidaan vaatimusten mukaisesti kiinnittää. Työsuojeluhallinto on antanut tarkat ohjeet katolla tehtäviin lumitöihin osoitteessa www.tyosuojelu.fi.

Kiinteistöpalvelut ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto ovat laatineet yhteisen talvikunnossapitoa koskevan ohjeistuksen, johon on kirjattu myös ohjeet asianmukaisesta menettelystä ja tavoista kirjata lumen ja jään valvontaan ja poistamiseen liittyvät velvoitteet sopimuksiin. Ohjeet ovat luettavissa liittojen kotisivuilla.”

Kategoria Yleinen

fiFinnish