Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Selco Oy:n henkilötietolakiin (10 ja 24§) ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetuslakiin (GDPR) perustuva rekisteri- ja tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä

 

Selco Oy

Olarinluoma 16

02200 Espoo

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Minttu Penttilä, asiakaspalvelu@selco.fi

 

  1. Rekisterin nimi

 

Asukasrekisteri

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

(Henkilötietolaki 8§ 1 mom. kohta 5). Asukasrekisterin tarkoituksena on ylläpitää ajan tasalla olevaa asukasluetteloa, jota käytetään taloyhtiön ja Selco Oy:n välisen kiinteistöhoitosopimuksen tehtävien suorittamiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennetaan asukkaan nimi, huoneistonumero, mahdolliset huoneistotiedot, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollinen autopaikka tai saunavuoro.

 

Tallennamme asukkaan ilmoittamat vikailmoitukset Selco Oy:n omaan Tampuuri-ohjelmaan tai vaihtoehtoisesti asiakkaan omaan järjestelmään (Tampuuri, Fimx, Granlund).

 

Asukkaalle osoitetut laskut tallennetaan Selco Oy:n laskutusjärjestelmään ja niitä käytetään vain laskutukseen.

 

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai taloyhtiön edustajalta (isännöitsijätoimisto tai hallitus). Asukastiedot tulevat www.sivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

  1. Tietojen säilytysaika

 

Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan kiinteistön ja sitä myötä asukkaiden kiinteistöhuoltotehtävissä ja – korjauksissa.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään vain työtehtävien hoitoa koskevissa asioissa eikä niitä säännönmukaisesti luovuta ulkopuolisille.

 

  1. Rekisterin suojaus

 

Rekisterit ovat suojattu asianmukaisin palomuurein sekä salasanoin. Tietoja pääsee käyttämään vain ne henkilöt joiden työnkuvaan rekisteriin käyttö soveltuu.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja järjestelmiin ja asukasrekisteriin on tallennettu. Kirjallinen pyyntö pitää vahvistaa lainvoimaisilla henkilöpapereilla. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

fiFinnish