Kiinteistöpalvelut ry:n jäsen vahvistaa kiinteistöpalvelualan arvostusta

• Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti asiakkaille annettuja lupauksia ja sitoumuksia noudattaen

• Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullista toimintaa

• Noudattamalla salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla käyttämättä väärin saamiaan tietoja

• Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa sekä tuntemalla toimialansa normit

• Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten työturvallisuutta

• Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan

• Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan

• Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden edistämiseen

• Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä

Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritykset ja -yhteisöt ovat sitoutuneet näihin eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviinvalvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä yrityksellä on Kiinteistöpalvelut ry:n jäsentunnus.

 

Kategoria Yleinen

fiFinnish